Dödsfall.

Fru Elin Gustavsson, Buttlegårda i Buttle, har avlidit i en ålder av 63 år. Hon var född i Småland men kom redan som barn till Gotland. Den bortgångna, som under de senaste åren lidit av sjukdom, efterlämnar minnet av en duktig och omtyckt kvinna. Hon sörjes närmast av make, banarbetare Garl Gustavsson, och en son, Gösta, banmästare vid Gotlands järnväg och bosatt i Sylfaste, sonhustru och barnbarn samt en broder i Slite.

I sitt hem vid Kroks i Tofta har fru Selma Hoffman, f. Karlsson, maka till fiskaren och hemmansägaren,Konrad Hoffman, avlidit i en ålder av 67 år. Hon har varit en idog och arbetsam kvinna och bl. a. även varit maken behjälplig i fisket och vid försäljningen av fisk. Som närmast sörjande efterlämnar hon förutom maken flera barn.

I sitt åttioförsta levnadsår har hemmansägareänkan Emma Pettersson, född Östergren, Kvarna i Vamlingbo, avlidit i sitt hem igår efter en tids sjukdom. Hon var född vid Austre i Vamlingbo och kom vid sitt giftermål till Kvarna, där hon nu i mera än ett halvsekel haft sitt hem och där hon pk sin ålders dag ömt vårdats av dotter och måg. Sedan 1926 var hon änka efter hemmansägaren Leonard Pettersson, Kvarna.. Under några år i sin ungdom vistades hon i Amerika, där hon hade anställning, men återvände sedan till sin hembygd. Den avlidna har varit en strävsam och god kvinna, en varmhjärtat kristen med en ödmjuk och stilla vandel, rättrådig och plikttrogen i allt. Sedan många år var hon en intresserad och i sin krafts dagar mycket verksam medlem av Vamlingbo friförsamling. Hon sörjes närmast av barn och barnbarn.

I en ålder av åttiotvå år har änkefru Nicolina Konstantia Hansson, Nynäshamn, avlidit. Den bortgångna, som var född på fastlandet men kom till Gotland som barn, var i många år bosatt i Visby och Träkumla. Sedan 1913 var hon änka efter lantbrukaren Fredrik Hansson, Anglarve i Träkumla. Nu bodde hon sedan 1939 hos en dotter i Nynäshamn. Den bortgångna, som länge varit ansluten till Smyrnaförsmalingen i Visby och efterlämnar minnet av en god och uppoffrande maka och mor, sörjes närmast av två söner, lantbrukaren Hugo Hansson, Hablingbo, och glasmästare Alb. Hansson, Visby, samt av dottern Constance Nilsson, gift i Nynäshamn, jämte barnbarn.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 8 September 1947
N:r 204

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *