De kvinnliga missionsdagarna inleddes igår.

Biskopens avskedspredikan en samlande upptakt.

Missionssekr. Märta Josephson.

Missionsstyrelsens och Svenska kvinnors missionsförenings kvinnodagar kring missionen fick verkligen en både högtidlig och givande upptakt genom gårdagens gudstjänster i Domkyrkan och sammankomster i Församlinghuset. Där var högmässan i den till sista plats fyllda helgedomen med biskop Ysanders avskedspredikan och missionsoffer i kollekten och där var aftongudstjänsten med kontraktsprosten` Klints förkunnelse om det ena nödvändiga, omramad av satserna ur Albert Runbäcks Mässa, som vanligt förnämligt utförd av Domkyrkokören under Ludvig Siedbergs ledning, och där var kyrkkaffe med hälsningstal och föredrag i Församlingshuset och till sist filmafton med missionsmotiv.
Det är oss en glädje att få hälsa dessa missionsdagars deltagare välkomna till Visby stad och församling, sade domkyrkokomminister Öberg bl. a. när närmare 200 av de många högmässobesökarna trängt sig samman i Församlingshuset till kyrkkaffe. Vi behöver alla ny kunskap om missionen—och med glädje ha vi hälsat, att Missionsstyrelsen och S. K. M. F. velat förlägga denna första kvinnokurs just hit till Gotland och Visby. Men här kommer också att i bibelstudier och gudstjänster skänkas den stillhet och andakt, som varje missionsvän har behov av, vilket allt kan inspirera till förnyad insats på missionens hemmafront.
Det finns ett stort missionsintresse på Gotland, och det är detta vi vill försöka stärka, sade kursledaren, fröken Märta Josephson i sitt öppningsanförande. Vi önska också knyta nya kontakter till ny inspiration i vidare kretsar och vi vill teckna den stora synen av Guds världsförsonande gärning genom missionen trots all mänsklig synd.
Och därmed var dagarna öppnade. Efter solosång av domkyrkoadjunkt Wihlborg kunde också fru Ragnhild Eriksson föra sina åhörare mitt in i missionens gärning och mitt in i missionens vardagsarbete i Indien, där icke minst kastväsendet ställer stora och svårlösta problem. I levande bilder och med belysande exempel kunde tal, skildra, vad det betyder av framsteg på snart sagt alla områden, när kristendomen kommer till en indisk by och tar herravälde där.
Söndagskvällens missionsafton lät filmen berätta om svensk mission i både Afrika och Indien. I betagande vackra färgbilder gjorde kameran ett svep genom våren i Rhodesias kyrka och genom filmen Usilampatti fick man glimtar från denna missionsstation i Indien och det arbete bland tjuvkastens folk, som svensk mission där fått utföra på regeringens uppdrag.
Sist höll dagarnas andre ledare, fil. kand. Barbro Heldtander från S. K. M. F. aftonbön om trons nödvändighet och plats både i vårt eget liv och i missionens gärning.
I kväll kl. 19,30 är det en ny missionsafton i Församlingshuset och i morgon börjar programmet med bibelstudium kl. 9 och nattvardsgudstjänst kl. 10,30.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 15 September 1947
N:r 210

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *