Byggnadstillstånd

har lämnats A.-B. Speceristernas varuinköp i Visby för att bygga varuhiss på stadsäg. nr 26 där, hamndirektionen i Visby för asfaltbeläggning av delar av Skeppsbron i Visby hamn, Stånga taktegelfabrik, Bergström & C:o, Stånga, för att efter brand återuppföra cementvarufabrik på Gumbalde 142 i Stånga kommun, och A.-B. Gotlands kraftverk för tillbyggnad av silstation för kylvattenintag i Slite kommun.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 25 September 1947
N:r 219

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *