Bröllop.

Klinte kyrka sammanvigdes i fredags lantbrukaren Erik Laurin, Ejmunds i Mästerby, och fröken Karin Pettersson, dotter till lantbrukaren Anders Pettersson och hans framlidna maka, f. Johansson, Klinte. Vigselförrättare var prosten G. Sjöberg. Efteråt gavs middag i brudens hem för släkt och vänner. Ett flertal lyckönskningstelegram anlände.

Vigsel ägde i lördags rum i Visby domkyrka, då amanuensen Guanuir Lidmalfrn sammanvigdes med sjuksköterskan fröken Birgit Rehnberg, båda från Stockholm. Vigselförrättare var domkyrkoadjunkt Nils Bergström.

Bröllop firades på lördagen i Västerledskyrkan mellan ingenjören Bror W. Appelquist och fröken Karim, Ekwall, dotter till överstelöjtnanten i VVK, överingenjören P. G. Ekwall och hans maka, född Nordenstedt. Teol. dr Tor Irstam förrättade vigseln. Uppvaktande tärna var fröken Lillemor Dahlström. Som kyrkomarskalkar fungerade ingenjör Hans Ekwall och disponent William Appelquist. Fröken Inga Arn sjöng före och efter vigseln. Efteråt gav brudens föräldrar middag i hemmet.

I Strängnäs domkyrka vigdes på lördagen kassören vid Grand Hotel och Centralhotellet i Falun, Per Hansson, Visby, och småskollärarinnan fröken Anna-Britta E:-Jonzon, dotter till tjänstemannen J. E. Jenzon, Slite, och hans maka, f. Törnquist. Vigseln förrättades av kontraktsprost S. Läders. Uppvaktande tärna var barnträdgårdslärarinnan Cai-cá Eigert-Nevell. Före vigseln spelades på orgeln första satsen ur en kyrkosymfoni av Roman och efter Preludium i C-dur av Bach.
Efter vigseln gavs middag på Stadshotellet i Strängnäs. Bland raden av telegram märktes ett flertal från anhöriga, släktingar och vänner på Gotland.

I Visby domkyrka sammanvigdes i lördags kontoristen vid A.-B. Svenska Shell Folke Gustafsson, Stockholm, och fröken Karin Nordström, dotter till framlidne lantbrukaren Karl Nordström och hans efterlämuade maka, f. Thimgren, Hästnäs. Vigseln förrättades av domkyrkokomminister Nils Öberg. Före vigseln utförde musikfanjunkare E. Pettersson på violin Solveigs Sang av Grieg och efter vigseln Vaggvisa av Mozart. Bröllopsfestligheter var anordnade i brudens hem för ett 80-tal gäster. Värd var folkskollärare S. Carlson och värdinna fru Edit Thimgren, Visby. Brudparet uppvaktades av sex par tärnor och marskalkar, nämligen: Birgit Nordström—Olle Johansson, Kerstin Enekvist—Allan Nordström, Brita Thimgren—Bertil Nordström, Lisbeth Nordström—Sven-Gunnar Gardell, Nanna Weström—Tore Thimgren och Gun Thomasson—Mats Pettersson. Som kyrkomarskalkar fungerade hrr Teddy Elford och Kurt Rondahl.
Tal hölls av värden, av brudens broder hr Allan Nordström, av brudens morbroder löjtnant C. Thimgren, Visby, och av kamrater till brudgummen. På kvällen hade mycket folk samlats för att se brud, och de nygifta blev därvid föremål för sedvanliga hyllningar.

Ett ståtligt bröllop ägde i lördags rum i Klinte, då lantbrukaren Ivan Holmgren, Svarvare, sammanvigdes med fröken Judith Jakobsson, dotter till lantbrukaren John Jakobsson och hans maka, född Sandholm, Bosarve i Fröjel. Brudparet jämte uppvaktning anlände till kyrkan med tvenne spelmän i spetsen och intågade under tonerna av en bröllopsmarsch. Vigselförrättare var prosten G. Sjöberg. Efter vigseln följde middag i brudgummens hem för ett 100-tal inbjudna. Under dagens lopp anlände ett 50-tal lyckönskningstelegram. På kvällen hyllades de nygifta med leven, salut och fyrverkerier av bygdens folk.
Brudparet uppvaktades av följande elva par tärnor och marskalkar: Laila Pettersson—Roland Jakobsson, Kerstin Jakobsson—Nils Wigström, Daisy Hansson—Edgar Jakobsson, Inga-Lill Pettersson—Sune Ahlin, Barbro Jakobsson—Sture Svensson, Doris Svensson—Ivar Larsson, Karin Levander—Allan Svensson, Ingegerd Larsson—Åke Levander, Evy Gans- vik—Rune Pettersson, Ulla Pettersson— Gösta Levander och, Siv AntonssonYngve Lindgren. Brudnäbb var Elsie Jakobsson och Yvonne Jakobsson. Som bruttbonde fungerade hr Elis Johansson och som bruttöverska fröken Ing. Gansvik. Värd och värdinna var hr och fru Levander, Stenstu.

I lördags eftermiddag sammanvigdes i Klinte kyrka bageriarbetaren Evert Lundqvist och sömmerskan Inez Gahnström. Vigselförrättare var prosten G. Sjöberg.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 22 September 1947
N:r 216

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *