Biskopstillsättning sker nästa vecka?

Klagotiden på förslaget utgår 23 september.
Frågan om vem som skall placeras som biskop i Visby stift blir alltmera aktuell för varje dag och om någon eller några veckor kan man vänta det slutliga, avgörandet från regeringens sida. Domkapitlets förslag daterar sig från deg 3 september, och då klagotiden är 20 dagar kan alltså ingen utnämning ske före den 23 september. Om regeringen redan träffat sitt val kan utnämningen sålunda ske vid nästa veckas konselj eller den 25 dennes.
Som bekant fick domprostarna Hultgren och Rudberg båda 34 röster och i domkapitlets förslag nämnes Hultgren först. Någon bestämd förslagsskillnad innebär detta dock inte från domkapitlets sida och någon lottning om förslagsrummen har inte heller skett utan man har helt enkelt tilllämpat bokstavsordningen.
Enligt förljudande från initierade kretsar torde domprosten Hultgren vara den av kandidaterna som f. n. ligger bäst till.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 18 september 1947
N:r 213

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *