Biltjuvar i farten.

Fem visbybilar stals under veckohelgen, en ännu borta.
Bilstöldepidemien, som nu rasar runt hela landet, synes ha spritt sig också till Visby, där åksugna ungdomar i går kväll ställde till en hel del oreda för hrr bilägare. Under loppet av några timmar stals tre bilar och begagnades till åkturer i stan och dess omgivningar och en av bilarna hade ännu i dag på middagen inte återfunnits. Även på lördagskvällen stals två personbilar.
I ett av fallen i går fick polisen god hjälp av ett sällskap, som funnit fem bilåkande pojkars färd en smula mystisk o. det slutade med att fyra av de åkande stack till skogs medan föraren ”hankades” och fick åka till polisen.
I det sistnämnda fallet stod bilen, en DKW hemmahörande i Ekeby, parkerad i närheten av Skolporten. Ynglingarna hade lyckats forcera de låsta dörrarna och gav sig iväg österut samt tog sedan vägen ut åt Skrubbs. På Follingboväg blev det emellertid motorstopp och det var då som de observerades av passagerarna i den andra bilen. En av dessa såg att det var visbypojkar och konstaterade samtidigt att bilen var från landsbygden. När pojkarna förstod att det började brännas svarade de undvikande och lyckades samtidigt få fart på bilen samt fortsatte ut förbi Skrubbs. Den andra bilen följde emellertid hack i häl, vilket måtte ha irriterat föraren, som under sina försök att komma ifrån förföljaren körde i diket. Den höll sig emellertid på rätt köl och ur bilen hastade de unga biltjuvarna med skogens gömslen som närmaste mål. Föraren hann emellertid inte komma undan och han togs i förvar av passagerarna i den efterföljande bilen, varefter en av dessa vände om till Visby för att hämta polisen, som snart var på platsen och fick ta hand om den stulna bilen och dess förare, som visade sig vara en synnerligen motorkunnig herre. Man har också fått reda på några av de andra ungdomarna som var med om stölden.
Vid 8-tiden i går kväll stals en personbil på Södertorg och den återfanns senare vid järnvägens godsmagasin. Biltjuvarna hade skräpat ner en smula i förarsätet men annars hade inte några skador uppstått. Det synes framgå att en av de fem ynglingarna varit i farten också här.
Från Södertorg stals mellan kl. 9 och 11 i går kväll också en DKW-bil och den har ännu inte anträffats. Denna bil är hemmahörande i Sanda och är röd till färgen med avartlackerat tak. Visbypolisen tar emot upplysningar om bilen, som registreringsmärker I 2382.
De båda bilar som lånades i Visby på lördagskvällen har återställts på sina resp. platser utan att ha fått några skador. Tydligen har man sökt komma in i ytterligare en bil, eftersom den har anträffats med avbruttna dörrhandtag.

Gotlands Allehanda
Måndag den 29 september 1947
N:r 222

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *