Barnhage öppnas mellan Söderport och Skansporten.

Lovvärt initiativ av Husmodersföreningen.
Lekplatser för både stora och små barn har ordnats litet här och var i staden de senaste åren och det har blivit uppskattade anordningar, där yngre tonåringar för sig själva och ännu yngre ungdom i mammors sällskap kan förlusta sig på alla möjliga sätt. Vad som fattats har emellertid varit ett ställe, där husmödrar några timmar om dagen kunnat lämna sina telningar för lek och ras i friska luften under uppsikt av någon sköter. ska. Och nu är också den sorgen ur världen …
Det är den energiska Husmodersföreningen i Visby, som tagit initiativet och i samarbete med stadsträdgårdsmästare Fritz Örtholm och staden åstadkommit något man kallar för barnhage. Uppslaget har man fått från Stockholm, där det finns massor av sådana inhägnader och pengar — 1,000 kr. — för iordningställande av platsen från stadskassan. I övrigt står Husmodersföreningen för kostnaderna, bl. a. avlöning till en ex. barnsköterska, en utgift man hoppas staden så småningom också skall övertaga.
Barnhagen, som ligger i närheten av lekplatsen mellan Söderport och Skansport visades på lördagseftermiddagen för pressrepresentanterna av fruarna Majken Klint, Elna Pöpke, Ann Örve och Ellen Mossberg, som inte alldeles utan besvär gått i spetsen för företaget. Och det är ett litet fridfullt och idylliskt område man inhägnat där. Gungor, sandlåda och soffor har man tills vidare fått dit men hoppas så småningom på flera anordningar. (Varför inte en överflyttning av redskapen vid Norderstrand, när det nu är för kallt att 1 vara där?) Förarbetet har man börjat med långt tidigare. Bl. a. hoppades man att det skulle bli något liknande i Almedalen, men i det läge folkparksfrågan nu befinner sig har man slagit den platsen ur hågen och i stället förmått staden att göra denna anordning, som säkert kommer att följas av flera, när behovet gör det nödvändigt. Sommaren är visserligen långt framskriden, men det kommer nog många dagar ännu, när vädret är sådant, att barnhagen kan hålla öppet. Mellan 9-12 och 13-16 varje regnfri vardag kan resp. mammor alltså tryggt lämna sina småttingar till barnsköterskan i hagen — ursprungligen hade man tänkt sig en lekledarinna men bristen på sådajia har tvingat Husmodersföreningen att anlita en barnsköterska, vilket går minst lika bra — och avgiften är blott 25 öre. Såsom framgår av en annons i dag öppnar hagen på onsdag och det är bara att önska lycka till för det lovvärda initiativet.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 1 September 1947
N:r 198

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *