Skytte.

Rekrytmästerskapet gav gott resultat.
Närmare bestämmelser för vandringspriset har utformats.

Rekrytmästerskapet, som för första gången prövades vid skytteförbundets länstävlingar i lördags, var tydligen en sak, som föll våra yngsta skyttar i smaken. Detta att få ett eget mästerskap och därtill tävla om ett förnämligt vandringspris, som landshövding Nylander ställt upp, lockade till tävling och säkert är också att pojkarna och deras instruktörer varit i livlig verksamhet under veckorna före mästerskapet.
Vid förbundsmötet i fjol togs frågan om ungdomsrekryteringen upp och sedan ett vandringspris utlovats av landshövdingen beslöt förbundsstyrelsen att sätta tipp priset i en mera krävande och mera observerad tävling än enbart huvudskjutningen — kort sagt en miniatyr av ”stora mästerskapet”.
Enligt stadgarna för vandringspriset tillfaller detta segraren i mästerskapet för ett år och berättigade till mästerskapstävlingen är det antal bästa rekrytskyttar från huvudskjutningen, vilket förbundsstyrelsen bestämmer. Tävlingen skall om möjligt ordnas i nära anslutning till förbundets mästerskapstävling i skolskjutning. Rekrytmästerens namn och fotografi skall införas i ett album åtföljande pokalen. Pokalen kan inte bli enskild egendom. Skulle tävlingar om priset bli omöjligt att ordna skall vandringspokalen och albumet deponeras i Gotlands Fornsal.
Att tävlingen sporrat rekryterna synes tydligt vid jämförelse med tidigare deltagarsiffror. När rekryterna sist samlades till förbundstävling på I 18, nämligen år 1944, kom endast 13 och vid de kretsvisa förbundstävlingarna 1945-46 deltog 35 resp. 31 från de gotländska föreningarna. Nu kom det 75, en verklig förbättring, som man må hoppas skall visa sig bestående för kommande år.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 5 September 1947
N:r 202

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *