Visbysjöman drunknad i Göteborg.

En 49-årig båtsman Artur Oskar Gabrielsson, som varit försvunnen sedan 3 dec., anträffades på söndagsmiddagen drunknad i Frihamnen. Gabrielsson, som var anställd på motorfartyget Mattawunga, vilken vid tiden för Gabrielssons försvinnande låg i Frihamnen, hade nämnda dag varit i staden och besökt en restaurang och sedan i droskbil färdats till båtens förläggningsplats. Antagligen har han fallit i vattnet då han skulle gå ombord på fartyget. Gabrielsson var ogift och hemmahörande i Visby.
Han var äldste son till f. d. tull-överuppsyningsman Aug. Gabrielsson i Visby och hans maka. Han har varit sjöman i all sin tid och varit med om både torpederingar, minsprängningar och andra haverier under de båda världskrigen. Hösten 1945 kom han hem efter att ha varit borta i inte mindre än 16 år, och var då hemma till den 11 januari, då han ånyo gick till sjöss. Sedan dess har han seglat bl. a. på Afrika, och nu var det meningen, att han åter skulle komma hem och hälsa på sin föräldrar till jul. Men det blev ingen hemresa ay. I stället fick föräldrarna och syskonen underrättelsen att han saknades och sannolikt hade drunknat.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 16 December 1928
N:r 292

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *