Visby behöver alltjämt flera smålägenheter.

Bättre bostadsförmedling vore också önskvärd.
I Stockholm har man diskuterat möjligheterna att tillgripa tvångsuthyrning i de fall där lägenheter under någon tid får stå outhyrda av olika anledningar — man beräknar omkring 200 lägenheter för närvarande — men statens hyresråd har frångått tanken och i stället bl. a. föreslagit skyldighet för fastighetsägaren att anmäla lägenheter, som man inte ämnar hyra ut på nytt.
— Något liknande skulle vi faktiskt behöva här i Visby, framhåller hyresnämndens sekreterare, kapten Gunnar Nilsson, vid ett samtal med Allehanda om stadens bostadsbestånd just nu. Särskilt svårt är det att få fram billiga smålägenheter på 1-2 rum och kök och där återstår ännu mycket att göra.
— Som ett exempel på att anmälningsplikten vore bra kan jag nämna att en fastighetsägare öster om staden hade ett litet hus på ett rum och kök stående tomt sedan föregående hyresgäst flyttat i juli. När vi sedermera kom och frågade angående lägenheten fick vi bara till svar: — Den skall pojkarna ha när de skall valla skidor i vinter. Vi blev onekligen en smula snopna. Mera vanligt är att husägaren vägrar hyra ut om han inte får ta den hyra som han anser lämplig.
— Pensionärshemmen har betytt mycket när det gällt att skaffa smålägenheter åt de gamla, och köerna av sökande för varje nytt hem som bygges, visar det stora behovet. Vi hoppas att det ännu skall byggas åtskilligt flera sådana hem inom staden..
— Det talades mycket i valpropagandan om lekplatser för barnen, men man hörde inte mycket om att familjerna med barn också behövde goda och billiga bostäder. Här bör staden arbeta vidare, ty de enskilda fastighetsägarna är mindre intresserade, när en barnrik familj ber att få hyra. Det behöver förresten inte vara barnrika familjer – även de som har ett och två barn drabbas av samma besvärligheter.
— Det händer ofta att folk skriver till hyresnämnden exempelvis från fastlandet och ber oss skaffa lägenheter och vi försöker givetvis i den mån det är möjligt. I sådana fall skulle en kommunal bostadsförmedning kunna ha en uppgift att fylla.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 18 December 1946
N:r 294

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *