Valet i Stenkyrka står fast.

Regeringsrätten har i nu meddelat utslag, ogillat av hrr Fred Andersson, Linus Borg och John Lundin anförda besvär med yrkande om upphävande av kommunalfullmäktigvalet i Stenkyrka socken.
Vid sammanräkningen inför länsstyrelsen anmärktes beträffande 95 valsedlar, att de upptoge valbeteckningen ”Kommunalfullmäktigeval” omedelbart under partibeteckningen ”Arbetarepartiet” och omedelbart ovan namnen på sedeln. Då sålunda valbeteckning upptagits på annan plats än nederst på valsedlarnas framsida, förklarades samtliga dessa valsedlar ogilla. Regeringsrätten förklarar endast, att valsedlarna rätteligen förklarats ogilla. (P.)

Gotlands Allehanda
Fredagen den 20 December 1946
N:r 296

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *