Trafikledaraspiranter

och trafikexpeditörer vid de civila flygplatserna.
Vid de civila flygplatserna i Stockholm, Malmö, Göteborg, Norrköping, Visby, Karlstad och Sundsvall anställas i början av år 1947 ett antal trafikledaraspiranter och trafikexpeditörer.
Sökande såsom TRAFIKLEDARASPIRANT skall ha avlagt studentexamen eller besitta därmed jämförlig språkutbildning samt ha genomgått flygutbildning såsom förare eller spanare. Under en första utbildningstid om c:a sex månader placeras aspiranterna vid flygplatserna i Stockholm, Malmö eller Göteborg. Löneförmåner under utbildningstiden enl. löneklass 10 i civila icke-ordinarie reglementet jämte vederbörliga tillägg, därefter Ex. 15 tills extra ordinarie befattning erhålles.
Sökande såsom TRAFIKEXPEDITOR skall ha uppnått minst 18 års ålder, avlagt realexamen, vara kunnig i maskinskrivning samt såväl fysiskt som psykiskt vara lämpad för ifrågavarande tjänst. Första utbildningstiden, vilken är att anse såsom provtjänstgöring, omfattar sex månader. Löneförmåner enl. löneklass 9 i civila icke-ordinarie reglementet jämte vederbörliga tillägg.
Svar med meritförteckning, betygsavskrifter, uppgift om vilken tjänst ansökan avser, önskad tjänstgöringsort samt tidigaste tillträdesdag skall ha inkommit till
KUNGL. LUFTFARTSSTYRELSEN, Stockholm 8.
senast den 2 januari 1947. Närmare upplysningar lämnas av luftfartsstyrelsens Trafikavdelning, Stockholm, tel. 52 07 20.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 9 December 1946
N:r 286

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *