Taxeringsorganisationen.

Länsstyrelsen i Visby hemställer hos regeringen om bemyndigande att t. v. få anställa en taxeringsassistent. Länsstyrelsen vill på denna tjänst förordna landskontoristen Rune Karlsjö. som f. n. genomgår en av finansdepartementet anordnad kurs för civilekonomer. Brist på arbetsuppgifter för en taxeringsassistent behöver icke befaras, allra helst som bokföringsgranskningar, vilka tidigare tyvärr inte medhunnits i den omfattning som varit önskvärd, kommer att i största möjliga utsträckning uppdras åt honom. Det är nämligen påkallat, säger länsstyrelsen, att sådana granskningar kommer till stånd särskilt vid omsättningsskattens avveckling. Dessutom förutser länsstyrelsen, att övergångsbestämmelserna till uppbördsförordningen antagligen kommer att medföra betydande arbete. (P.)

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 19 December 1946
N:r 295

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *