Täckdikningen går tillbaka,

konstaterar statistiska centralbyrån i en på tisdagen till regeringen avlämnad redogörelse för den senaste jordbruksräkningens resultat. Under sju års tid har den täckdikade arealen sålunda minskat från 1,066,300 till 973,900 hektar och särskilt anmärkningsvärt är att det inte bara är täckdikningen med annat material än tegelrör som gått tillbaka utan även täckdikningen med detta mera värdefulla och motatåndskraftiga material.
Nedgången gäller större delen av landet. De viktigaste undantagen utgöres av slättbygderna i Älvsborgs, Skaraborgs och Värmlands län, Öland och Gotland samt delar av de fyra nordligaste länen, där täckdikningen gått framåt sedan 1937 års jordbruksräkning. Allra kraftigast har nedgången varit i Skåne, vilket föranlett en särskild undersökning. Främst med avseende på täckdikning står alltjämt Västmanlands län, närmast följt av Östergötlands län.
I Gotlands län är 37,5 proc. av hela åkerarealen täckdikad mot 26,2 proc. i medeltal för riket. (P.)

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 11 December 1946
N:r 288

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *