Stor inventering av Gotlands kyrkor.

Generalplan för restaurering skall upprättas.
Stockholm, 27 dec. (TT.) En generalplan för restaurering av de gotländska landskyrkorna ämnar byggnadsstyrelsen göra upp i vår. Kyrkorna på ön utgör-ett kulturarv av stort värde för hela vårt land och det synes därför vara av utomordentlig vikt att de underhållas på kulturhistoriskt riktigt sätt.
Samtliga pastorsämbeten i stiftet har sålunda anmodats komma in till styrelsen med en preliminär redogörelse över behövliga åtgärder. Uppgifterna skall avse även praktiska behov beträffande inredning, uppvärmning, belysning o. d. Vidare skall anges vad som synes behövligt i fråga om kyrkogårdsmurar, stenportar, gravkapell och andra byggnader i kyrkans närmaste omgivning.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 27 December 1946
N:r 300

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *