S:ta Gertrudsflickornas försäljning

anordnas som bekant i församlingshuset på måndag kväll kl. 19 varvid hela nettobehållningen tillfaller missionärsparet Aneers verksamhet i Indien. Fru Aneer, som just nu är hemma på Gotland, kommer själv att berätta om Indien, sedan blir det Luciatåg och kaffeservering, (två brödkuponger) samt slutligen auktionen på alla syalster och prydnader som flickorna söker köpare till.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 14 December 1946
N:r 291

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *