Skogsauktion i Eskelhems pastorat.

Fred. d. 3 jan. 1947 kl. 9 i sparbankens lokal i Eskelhem försäljes genom auktion å Eskelhems khb utstämplad skog 3 poster om resp. 22, 41, 10 kbm. Samma dag kl. 1 vid Johnssons affär i Tofta å Tofta annex utstämplade 4 poster å resp. 15, 21, 35, 25 kbm.
Stämplingslängder och närmare upplysningar hos Gustav Jakobsson, Tofta, Karl Johansson eller Olof Bolin, Eskelhem.
Boställstyrelsen.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 27 December 1946
N:r 300

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *