Självantändning i briketter

vållade i morse ett eldsvådetillbud i fastigheten Slitegatan 6. En del brunkolsbriketter hade lagrats på sedvanlig plats i pannrummet men i morse märkte man att allt inte stod rätt till och källaren befanns då vara full av rök. Alla dörrar stängdes noggrant till och några man från brandkåren tillkallades, varigenom brandfaran snart avlägsnades.
Det konstaterades att självantändning uppstått i briketterna, troligen genom att de legat för tätt lagrade.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 13 December 1946
N:r 290

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *