Repetitionsövningar vid kustartilleriet.

Marinorder har numera .utfärdats om repetitions- och efterutbildningsövningar vid kustartilleriet 1947. Första och andra repetitionsövning samt repetitionsövning enligt övergångsbestämmelserna till 1941 års värnpliktslag skall fullgöras för huvuddelen av tjänstgöringsskyldiga värnpliktiga under tiden 1-30 september. Under tiden 1-31 mars 1947 skall dock till fullgörande av nämnda repetitionsövningar inkallas värnpliktiga till följande ungefärliga antal: vid. Vaxholms,Karlskrona och Älvsborgs kustartilleriregementen vardera 200 man samt vid Gotlands kustartillerikår och vid kustartilleridetachementet i Härnösand vardera 100 man. De vpl:a som skall inkallas i mars skall utväljas med hänsyn tagen till de förband som avses att organiseras vid truppförbandens repementsövningar under denna månad. Härvid skall i första hand utväljas vpl:a, som ej undergått underbefälsutbildning och som tillhöra sådana yrkesgrupper (jordbrukare m. fl.), för vilka inkallelse under september är särskilt oläglig. — Efterutbildningsövning skall anordnas i omgångar under nästa år. (P.)

Gotlands Allehanda
Fredagen den 13 December 1946
N:r 290

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *