Orolig fredag i stan.

Gårdagen var tydligen en av de stora inköpsdagarna till julen och massor av folk var i rörelse på gator och i affärer. Många passade också på att ta ut den flytande julglädjen och en del smakade av den i förskott, varför polisen hade det rätt ansträngande. Inte mindre än sju fyllerister fick man hysa under gårdagen och en del av natten och några av dem hade också gjort sig skyldiga till förargelseväckande beteende. En militär hade roat sig med att krossa glaset till en affischlåda på Adelsgatan och får väl i sinom tid veta vad det kostar honom. En sjöman gjorde sig skyldig till missfirmelse av tjänsteman och får stå till svars för detta.
Det oroliga klientelet utgjordes huvudsakligen av militärer samt stenarbetare från norra Gotland. En av dessa hade en liter rödsprit samt pottaska på sig när han anhölls, och dessa ingredienser tog polisen i beslag, då det ju knappast kunde råda någon tvekan om vad de skulle användas till.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 21 December 1946
N:r 297

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *