Nytt tomområde planeras vid Lummelundsväg.

Exploaterandet kostar över en halv miljon.
Drätselkammaren har i princip godkänt ett av stadsarkitekten uppgjort förslag till utökning av stadsplanen vid Lummelundsväg. Enligt förslaget, som sedan skall ytterligare utarbetas genom byggnadsnämndens försorg, skall det bli åtta kvartersområden väster om vägen, alltså åt Galgberget till, och fyra kvarter öster om vägen samt norr om dessa ett område innehållande 5 kvarter. De öster om Lummelundsväg sålunda planerade tomterna äro avsedda för flerfamiljshus i 2 och 3 våningar medan tomterna åt väster äro avsedda mestadels för öppen bebyggelse med tvåfamiljshus. Förslaget upptar ytterligare utläggande av ett kvarter för envåningshus mittemot kvarteren Strömmingen och Laken samt ett industriområde längs järnvägen.
De av stadsarkitekten beräknade kostnaderna för områdets exploaterande sluta på ett belopp av kronor 524,317. Däri ingå kostnaderna för avlopp, gator, råmark efter ett pris av 25 öre pr kvm., vissa parkområden iodningsställande samt ränta efter
3 proc. på kapitalet vid en beräknad exploateringstid av 5-10 år. Däremot ha icke inräknats kostnaderna för vatten- och elektriska ledningar.
På det planerade området skulle enligt förslaget utvinnas 279 bostadslägenheter.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 5 December 1946
N:r 283

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *