Ny söndagsskola på Öster.

Nu på söndag — den 8 dec. — börjar ny kristlig söndagsskola i Visby. Den kommer att hållas på A 7 (filmsalen) med församlingsdiakonissan syster Karin Karlström som ledare. Den är närmast avsedd för barn från de östra stadsdelarna, som ha lång väg till kyrkans övriga söndagsskolor i domkyrkan och å Södervärn. Alla barn från öster, vilka inte förut gå i någon söndagsskola, äro välkomna. Söndagsskolan börjar kl. 9,30, och barnen samlas vid grindarna å Södra Hansegatan.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 6 December 1946
N:r 284

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *