Lysning

till äktenskap har avkunnats i S:t Görans kyrka i Stockholm mellan hr Olof Johannesson och fräken Ingeborg Sandberg, dotter till hr Fritz Sandberg, Stockholm, och hans maka, född Nyman;
— mellan ingenjör Ragnar Svensson, Töreboda, och affärsbiträdet fröken Gunhild Jönsson, dotter till framlidne fjärdingsmannen i Gammelgarn Nils Jönsson och hans efterlämnade maka, f. Lindström, Visby.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 4 December 1946
N:r 282

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *