Läroverkets hösttermin slut i dag.

Terminsavslutningen på läroverket ägde rum i förmiddags, då lärare och elever samlades i aulan, där julljusen strålade från gran och ljusstakar. Efter inledningspsalmen 51: 1 förrättade biskop Ysander utdelning av premier och stipendier samt övriga belöningar och därefter utförde Börje Carlson och Thure Stenström Aria av Lotti.
Biskop Ysander talade sedan till eleverna och berörde den materialisering som skett med julen, och jul-firandet. ”Bara varor, ingen ande” hade en utlandsvän uttryckt saken och det vore kusligt om det blir en sann etikett på vårt liv. Vi kan undvara julen men aldrig julevangeliet. Det materiella segrar ihjäl sig och det enda som segrar är din längtan efter evangelium. Vi skall börja hemma, hemma i vårt eget bröst och ha julevangeliet som centrum, ty tron och hoppet är oförgängliga men störst av allt är kärleken.
Biskopen riktade sedan ett tack till läroverkets rektor och önskade till sist alla en, ljus och välsignad helg. Sedan Välsignelsen lästs avslöts högtiden med ps. 53 : 3 och därefter utdelades terminsbetygen i resp. klassrum.
Vårterminen börjar 13 januari, då upprop sker kl. 1.
Följande premier och stipendier utdelades:
Thure Stenström, L IV, Kolmodins stip. 30 kr., för orgelspelning 15 kr., Berit Nilsson, L II, för orgelspelning 15 kr., Rune Bergen-toft, L III, för arbete i biblioteket 20 kr., Lars-Erik Lingström, L III, för arbete i biblioteket 20 kr. Kolmodins stip. 30 kr., Ann-Marie Hammer, L III, Kolmodins stip. 30 kr., Astrid Björklund, L II, 30 kr.
Tidskriften Elementa för 1947 tilldelades Birgitta Ljunggren, L III, Kurt Widin, R I, Birgit Johansson, 46, Ake Lundin, 24 och Gun-Marie Gardell, 36 b.
Premier för bästa resultaten i Nutidsorienteringen utdelades till`Sven Uhr, R III, Om atomer och atombomber, Magnus Sjöberg, L IV,
Tanksfel och tankefällor, Yngve Olofsson, R I, Herman Hesse, Siddharta samt diplom från rikstävlingsnämnden, Åke Sjöberg, R I, Johnsson: Profiler i svensk nutidsdiktning samt rikstävlingsnämndens diplom.
Läroverksföreningens litterära pris gick till Thure Stenström, L IV, för en tidsdikt och den belönades med Breven berätta av Prins Eugen. Boken var försedd med prinsens egenhändiga namnteckning.
Slutligen utdelades priserna från korgbollsturneringen 1946, där Ring III vann grupp I, 45 i grupp II, 25 :s förstalag i grupp III samt bland flickorna Ring II.
Vid avslutningen överlämnades också behållningen av elevkonserten på aulan — 218: 75 kr. — som tillföres läroverkets musikfond.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 21 December 1946
N:r 297

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *