Landsbygden. Väte.

VÄTE.
Väte baptistförsamlings syförening hade i lördagskväll sin sedvanliga försäljning. Trots ogynnsamt väder hade en stor skara mött upp i Betel, när försäljningen tog sin början. Pastor Behrendtz inleddes densamma och erinrade om, huru Kristi kärlek alltid varit den tvingande kraften i missionsgärningen. Försäljningen vidtog så under lantbr. Eric Gomérs ledning. Köplusten var god och rätt bra priser betalades. Slutresultatet av försäljningen blev 637 kr.
Baptistförsamlingens offerhögtid hölls på söndagen.
Hr Johannes Bäck inledde gudstjänsten och hr E. Gomgir utförde solosång. Pastor G. Behrendtz predikade med ledning av en av adventstidens bibeltexter om ”Väntan och vaksamhet”. Offret, som uppbars för församlingens verksamhet, steg till över 230 kr. Nattvardsstunden, som följde på den offentliga gudstjänsten, präglades av stillhet och stark gemenskapskänsla.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 12 December 1946
N:r 289

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *