Landsbygden. Öja.

ÖJA.
Öja—Fide friförsamling hade i lördagskväll sin sedvanliga höstförsäljning. Trots det dåliga vädret hade en talrik skara infunnit sig. Missionsstunden började med en adventsång, varpå pastor Leykauf läste Jes. 40: 111, höll en kort betraktelse samt hälsade alla varmt välkomna. Härpå följde sången ”Evigt strålar Faderns kärlek”. Med lantbrukare Axel Wessman, som van och säker utropare tog försäljningen så sin början. Det var en hel del förnäma arbeten förfärdigade av församlingen och juniorernas syföreningar. Allt och icke minst gottportionerna hade en god åtgång och priserna blevo höga. Behållningen av försäljningen blev 462 kr. Sist frambar pastor Leykauf ett tack till alla som medverkat till det goda resulafet. Juniorerna ha sin offentliga Luciafest på lördag kväll, då insamling göres för Europa-hjälpen.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 12 December 1946
N:r 289

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *