Landsbygden. Lye.

LYE.
Julförsäljning har hållits i i Luth. missionshuset med Rödakorskretsen som arrangör. Lokalen var till sista plats fullsatt, då kretsens ordf. hälsade de närvarande välkomna. Föredrag hölls av rödakorslöjtnant Fred Holmgren, Visby, som fängslade åhörarna med skildringar från sina resor i Europas krigshärjade länder och beskrev den nöd som råder bland dess befolkning. I anslutning till föredraget visades skioptikonbilder. Efter kaffeservering vidtog auktion av textilier och andra varor. Som utropare fungerade folkskoll. Gottfr. Wahlberg. Försäljningen gav med lotteri och kaffeservering en bruttobehållning av 1,070 kr.
Rödakorskretsens tack till syföreningen och till dem som lämnat gåvor av olika slag samt”till allmänheten för dess bidrag till ett gott resultat framfördes av kretsens ordf. Helmer Karlquist. Som avslutning sjöngs ”Herre signe Du och råde.”

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 24 December 1946
N:r 299

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *