Landsbygden. Fleringe.

FLERINGE.
Ord kyrkostämma med Fleringe församling hölls i söndags under ledning av kantor C. J. Kihlén.
Till revisorer för år 1947 omvaldes Anselm Carlsson och Gustav Kihlén. Till suppleanter omvaldes Knut Klasson och Walfrid Carlsson.
Kyrkostämman beslöt enhälligt att stämmorna under år 1947 skola kungöras genom anslag inom kommunen och hållas på söndagarna.
Ingenjör Hanssons förslag till upptagning av södra långhusportalen för 770 kronor samt uppflyttning av samtliga bänkhyllor till en kostnad av 437 kr.
godkändes icke. Byggnadskommittén fick i uppdrag att diskutera dessa kostnadsförslag med ing. Hansson och sedan inkomma till stämman med nytt förslag.
Som förut omtalats överlämnades från bruksägare Gustav Ekstrand, Ahrs bruk, till Fleringe församling: 5,000 kr. som grundplåt för inköp av en orgel till Fleringe kyrka. Ordföranden uttalade stämmans varma tack för den ståtliga gåvan, vilket togs till protokollet. Sedan ordf. önskat god helg avslutades förhandlingarna.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 24 December 1946
N:r 299

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *