Landsbygden. Etelhem.

ETELHEM.
Den kyrkliga syförening en höll sin traditionella skördefest i församlingssalen tisdag kväll. En fulltalig menighet hade mött upp. Kyrkoherde Johansson höll en god predikan över ämnet: ”Andlig beredskapstjänst” samt hälsade alla välkomna. Sedan vidtog försäljningen med predikant E. Lindh som utropare. Många handarbeten, skänkta gåvor och portioner försåldes. Allt fick god åtgång och slutresultatet blev närmare 520 kr. Även en kollekt upptogs för föreningens Polen-barn, som blev omkring 40 kr. Till alla som bidragit till det goda resultatet frambar predikant Lindh till sist ett tack samt avslutade med bön och välsignelsen.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 12 December 1946
N:r 289

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *