Landsbygden. Anga.

ANGA.
Anga kyrkliga syförening höll onsd. den 11 dec. sin skördefest i JUF-gården. Festen inleddes med en kort andaktsstund av kyrkoherde Sjögren. I anslutning till 400-årsminnet av Martin Luthers död framförde en grupp skolbarn ett sångspel byggt på Luthers psalm nr 63 i Sv. psalmboken. De unga skådespelarna skötte sig på ett utmärkt sätt. Som nästa programpunkt serverades kaffe, som alla lät sig väl smaka. Så var man då framme vid försäljningen av handarbeten och godsaker m. m. Kyrkoherden skötte klubban med verklig bravur, priserna var goda, och det hela gick raskt undan. Det låg den verkliga feststämningen över hela festen, och det ekonomiska resultatet, som går till kyrkans restaurering, blev också gott, cirka 670 kr. Till sist tackade kyrkoherden alla de som medverkat till det goda resultatet och som avslutning sjöngs ”Herre signe du och råde”.
Anga lokalförening av G. L. C. höll lördagen den 7 dec. sitt årssammanträde under ledning av hem-mansäg. Jakob Pettersson. Det var 1945 års räkenskaper som låg färdiga för behandling. 1945 års räkenskaper utvisade en omsättning, för föreningen, med 21,575: 14 kr. Till styrelse omvaldes J. Pettersson, ordf., G. Wahlqvist, kassör, och K. E. Hellström, styrelsesuppleanter K. Engström och E. Gustavsson. Som revisorer omvaldes Artur Johansson och E. Bendelin. Sammanträdet avslöts med ett trevligt samkväm hos kassören G. Wahlqvist.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 14 December 1946
N:r 291

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *