Kollekterna under 1947.

Regeringen har medgivit, att en rikskollekt under år 1947 får upptagas i rikets alla kyrkor till förmån för underhåll av kyrkor inom Visby stift, vilken kollekt skall fördelas av domkapitlet i Visby efter samråd med riksantikvarieämbetet och byggnadsstyrelsen.
I Visby stifts kyrkor får en kollekt upptagas till förmån för följande, nämligen Visby stifts bibelsällskap, Visby stiftsråds allmänna verksamhet, för dess kyrkliga ungdomsverksamhet, en kollekt till förmån för kyrkosångens höjande inom stiftet, vilken kollekt enligt domkapitlets bestämmande skall utdelas till en eller flera sammanslutningar för kyrkosång, en kollekt för Visby stifts missionssällskap samt en kollekt för utdelande genom domkapitlet av understöd åt fattiga prästdöttrar inom stiftet och slutligen en kollekt till förmån för stiftelsen Visby ungdoms- och semstergård. (P.)

Gotlands Allehanda
Måndagen den 16 December 1928
N:r 292

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *