Kallelse.

Sedan till undertecknad, ordförande i expropriationsnämnder i Gotlands län, överlämnats handlingar i mål angående expropriation av mark från fastigheterna Bjärs 116, Kroks 120 m. fl. fastigheter i Tofta socken, Kuse 143 m. fl. fastigheter i Västerhejde socken samt samfälld mark inom andra skifteslaget i Tofta socken och vissa därinorn belägna fastigheter och vidare samfälld mark till fastigheter inom tredje skifteslaget i Tofta socken samt skiftesväg, tillhörande Suderbys hemman i Västerhejde socken, tillkännagives härmed, att expropriationsnämnden sammanträder för fortsatt handläggning av ärendena fredagen den 20 december 1946 kl. 10,00 å Västerhejde Församlingshem, beläget invid allmänna vägen Visby—Tofta.
Visby den 5 december 1946.
GÖRAN HILLERT.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 6 December 1946
N:r 284

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *