Jordfästningar.

Till den sista vilan vigdes fredagen den 13 dennes stoftet efter f. hemmansägaren Jakob Johansson, Storms i Vamlingbo. Vid samlingen i hemmet före avfärden till kyrkan hölls andaktsstund, varvid korta betraktelser köllos av komminister Thure Åberg och pred. Nils Jakobs. Efter färdepsalm fördes kistan i procession till Vamlingbo kyrka, . där den inbars under det att kantor Erik Esklund utföide en sorgmarsch. Pred. Jakobs sjöng därefter en solosång. Efter ps. 567, ”Snart ligger bojan krossad”, höll pastor Åberg en betraktelse utgående från teatoiden ”Herre, nu låter du din tjänare fara hädan i frid efter ditt ord, ty mina ögon hava sett din frälsning”. Efter talet följde jordfästningen samt valda bibelord. Sist sjöngs ps, 55: 3-4, ”Han tårar fälla skall som vi”.
Under sorgemusik utbars därpå kistan och sänktes i graven. Här nedlades en rik blomstergärd till den hänsovnes minne och sist lyste pastor Åberg frid över griften.
— En stämningsfull begravning ägde rum igår middag, då stoftet efter förre lantbrukaren Carl Johan Widegren, Hästnäs, fördes till den sista vilan. Jordfästningen, som förrättades i Östra gravkapellet av domkyrkokomminister Nils Öberg, inleddes med ps. 35: 1-2, varpå officianten höll ett anslående griftetal,” utgående från Jes. 9: 2. Efter jordfästningen sjängs ps. 55: 4, varpå kistan utbars under det att kantor Carl Bendedelin utförde sorgemusik på orgeln. Gravsättningen ägde sedan rum på Norra kyrkogården. En rik blomsterskörd hade sänts till båren. Bland kransarna märktes en från folkskolestyrelsen i Visby (blågula band: Tack för plikttroget arbete). Till sist lyste pastor Öberg frid över vilorummet.
— En stämningsfull begravning ägde rum i Othems kyrka igår, då stoftet efter änkefru Hanna Ahlberg, Slite, vigdes till gravens ro.
Samling skedde på Lundbergs pensionat i Slite, varpå kyrkoherde Anders Wernberg ledde en andaktsstund i sorgehuset. Processionen gick därefter till kyrkan och kistan inbars i templet under det att kantor Elis Hanson utförde en orgelkoral av Lindberg. Därefter sjöngs ps. 586: 1-2 innan kyrkoherde Wernberg höll ett gripande griftetal och förrättade jordfästningen. Härpå följde ps. 595: 4-5 och därefter bars kistan under orgelmusik ut på kyrkogården, där den bortgångna sänktes till vila jämte maken, förre tullmästaren C. V. Ahlberg, Slite.
Vid graven minnestalade den avlidnas söner, tullmästare John Ahlberg, Slite, och kamrer Georg Ahlberg, Visby, för de anhöriga, lantbrukaren Gustaf Pettersson för släkten och vännerna samt vidare lotsförman K. A. Dahlbeck för vännerna i Slite. En myckenhet kransar och blommor hade sänts till det sista vilorummet.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 20 December 1946
N:r 296

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *