Jordfästningar.

Till den sista vilan vigdes i tisdags stoftet efter fru Signe Andersson, Hemse. Efter sorgemusik och psalmsång höll kyrkoherde E. Hejneman ett trösterikt griftetal utgående från Luk. 12: 40 samt förrättade jordfästningen. Efter denna sjöngs ps. 51: 3-4 varpå kistan under sorgemusik bars ut, för att sänkas i griften. Efter kransnedläggningen lyste officianten frid över stoftet.
— Förre lantbrukaren Lars Petter Hultgren, Ala i Rute, jordfästes i tisdags i Rute kyrka. Först hölls en andaktsstund i hemmet, varpå jordfästningen följde i kyrkan, där prosten A. Hedwall höll griftetalet och förrättade den högtidliga akten. Gravsättningen ägde rum på kyrkogården, där även en rik skörd av kransar nedlades. Till sist lyste ofiicianten frid över vilorummet.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 19 December 1946
N:r 295

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *