Jordfästningar.

— En stämningsfull begravning ägde rum igår middag i domkyrkans kapell, då stoftet efter änkefru Lina Duse, född Smith, Skrubbs, vigdes till den sista vilan. Sedan processionen, som avgått från bårhuset i Visby, anlänt till kyrkan, inbars kistan under det att musikdirektör Ludvig Siedberg utförde sorgemusik på orgeln. Musikfanjunkare Ernst Pettersson spelade sedan på violin Ave Maria av Schubert, varpå ps. 306: 1-2 sjöngs. Domkyrkokomminister Nils Öberg höll därefter ett anslående griftetal, utgående från orden i 1 Kor. 16: 22, ”Kom, Herre Jesus”.
Efter den högtidliga jordfästningsakten sjöngs ps. 55: 4, varpå officianten sjöng begravningsmässan. Sedan ps. 21: 1-3 sjungits utförde en dubbelkvartett ur domkyrkokören Hosianna av Vogler, varpå kransnedläggningen vidtog. Därvid nedlades en vacker gärd av kransar och korta tal höllos. Friherrinnan Margareta Åkerhielm nedlade en krans från Gotlands Lottaförbund (blå-gula band: Med tack till pionjären Lina Duse), och fruarna Ulla Malin och Britta Löfvenbe å nedlade en krans från Gotlands hemslöjdsförening (röda och vita band).
Efter kransnedläggningen sjöng kören ”Härlig är jorden” medan kistan bars utur templet för att föras till Hemse, på vars kyrkogård gravsättningen sedan ägde rum i familjegraven.
— Stoftet efter förra hushållerskan Maria Björklund, jordfästes i Fleringe igår. Gästerna samlades i sorgehuset, där prosten Anders Hedwall höll en andaktsstund. Jordfästningen ägde rum i det provisoriska gravkapellet på Fleringe kyrkogård. Akten inleddes med ps. 549: 1 och därefterhöll prosten Hedwall griftetalet över Pauli ord: Tiden är nu inne då jag måste bryta upp. Akten avsläts med ps. 549: 2. Efter kransnedläggningen lyste officienten frid över griften och läste ps. 571: 11. En rik blomstergärd smyckade den bortgångnas sista vilorum.
— Fru Maria (Maja) Falk jordfästes på onsdagen i Stora gravkoret på norra kyrkogården i Stockholm.
Akten inleddes med en sorgmarsch, som tillägnats den bortgångnas minne av en vän till familjen, kompositören Hans-Åke Gäfvert, varefter kyrkosångare Folke Wedar sjöng Lovsång av Beethoven och Tonerna av Sjöberg. Pastor Hans Åkerhielm förrättade jordfästningen.
— I S:ta Birgittas kapell på Östra kyrkogården i Malmö jordfästes i söndags stoftet efter fru Inga Nilsson. Jordfästningen förrättades av pastor Stig Hahne. Kistan fördes till familjegraven under prestavering av installatör Gustaf Nilsson, Hohög, och direktör Einar Ekelund, Malmö. Vid graven talads direktör Ekelund till minnet och för bostadsrättsföreningen Gustaf talade dess ordf. f. järnvägstjänsteman J. A. Schön och nedlades krans. De sörjandes tack framfördes av direktör Einar Ekelund.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 12 December 1946
N:r 289

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *