Jordfästningar.

Till gravens frid vigdes i går stoftet efter fru Anna Sundström, Hastings i Guldrupe. Jordfästningsakten, som ägde rum i Linde kyrka, inleddes med sorge musik samt ps. 579: 1-2, varpå kyrkoherde Olof Havren höll en anslående betraktelse utgående från Hebr. 13: 14. Efter jordfästningen sjöngs ps. 125: 5-6, varefter kistan bars ut under det att sorgemusik utfördes på orgeln. Gravsättningen ägde sedan rum på Linde kyrkogård, där den avlidna nu får vila vid sidan av sin tidigare bortgångne make. Sedan släktingar och vänner till den hänsovna bringat en vacker gärd av kransar lyste officianten frid över vilorummet.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 11 December 1946
N:r 288

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *