Jordfästningar.

I Lärbro har jordfästs fru Helena Grewell från Stockholm, vilken avlidit på sjukhus i Stockholm, men enligt sin önskan fått den sista vilan i hembygdens jord. Den vackert dekorerade kistan var bisatt i bårhuset, där blommor och levande ljus prydde bårhusets lilla altare. Efter psalmsång och bön bars kistan av barndomsvänner och f. d. grannar till den avlidna in i kyrkan medan organisten kantor Sten Fredricson utförde begravningsmusik. Efter ps. 572: 1-3 höll kyrkoherde Coldemo en betraktelse utifrån orden i 1 Kor. 4: 5 ”Dömen icke förrän tid är inne, förrän Herren kommer, han som skall draga fram i ljuset vad som är fördolt i mörker och uppenbara alla hjärtats rådslag”. Tal. berörde huru människor äro snara att döma varandra, men att en kristen människa bör överlåta åt Herren att döma om våra hjärtans innersta, ty av honom äro vi alla dömda såsom syndare. Endast han kan också giva den berömmelse som har något värde för evigheten. Gud dömer gudomligt och förlåter gudomligt”. Efter ps. 549: 2 utförde officianten begravningsmässan och sist sjöng menigheten ps. 475: 9-10. Under sorgemusik och klockringning bars kistan ut till familjegraven på kyrkogården, där en stor mängd blommor och kransar nedlades från den bortgångnas anhöriga och de många vänner hon genom sitt glada väsen förskaffat sig i livet. Sist lyste officianten frid över griften och så samlades alla till ett minnessamkväm hos den bortgångnas syster, fru Edla Eklund, Angelbos.
— Igår vigdes stoftet efter Karl Edvall, Spillings i Slite, till den sista vilan. Samlingen ägde rum i sorgehuset, där även en andaktsstund hölls under ledning av kyrkoherde Anders Wernberg. Färden ställdes sedan till kyrkan, dit kistan inbars under sorgemusik. Sedan ps. 377: 1-3 sjungits höll kyrkoherde Wernberg griftetalet med utgång från Joh. 16: 17 samt förrättade jordfästningen. Efter denna sjöngs ytterligare ett par psalmverser, varpå kistan bars ut under det sorgemusik spelades på orgeln. Gravsättningen skedde på Othems kyrkogård, där även en rik skörd av kransar nedlades.
— En högtidlig jordfästning ägde på torsdagen rum i Kräklingbo kyrka då stoftet efter änkefru Kristina Lydahl, Kräklings, vigdes till griftero. Efter en andaktsstund i hemmet bars kistan i procession till kyrkan, där den infördes under klockringning och sorgemusik på kyrkorgeln av kantor Sven Levedahl. Efter ps. 32: 4-5 höll kyrkoherde H. Sjögren griftetal med ledning av Mark. 1: 15, varefter han förrättade jordfästningen. Därefter följde begravningsmässan som omramades av psalmerna 33: 8-9 och 42: 4-5. Under sorgemusik utbars kistan och sänktes i familjegraven på nya kyrkogården. En vacker blomstergärd nedlades varefter officianten lyste frid över griften.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 7 December 1946
N:r 285

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *