Jordbruksförvärven.

Länsstyrelsen och övriga lokala myndigheter tillstyrker hos k. m:t en ansökan av hem.-äg. Fridolf Wallin, Klintehamn, om tillstånd att förvärva fastigheten Rannarve 121 i Klinte socken att användas till tomter. Styckningsplan finns redan för fastigheten. Han har preliminärt köpt av den av hr Ivar Hoppe och dennes hustru för 8,000 kr.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 18 December 1946
N:r 294

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *