Herrnods realskola i Roma

hade i förmiddags terminsavslutning i lokalen en trappa upp i sockerbrukets kontorsbyggnad. Studieledaren fröken Maj-Britt Malmström från Malmö hälsade de nuvarande välkomna och läste därvid bl. a. upp en julhälsning till de sex eleverna från direktör Carrie. Härpå talade disponent Bengt Dieden till eleverna och tackade såväl dem som deras studieledare för det nedlagda arbetet under hösten och efter ytterligare några ord av fröken Malmström skildes man åt.
Vårterminen börjar torsdagen d. 9 jan. kl. 10. Nya anmälningar mottagas av disp. Dieden. Nämnas kan f. ö. att en gotländsk trio — två robertsforsare från Roma och en från Hemse — på lördag avlägger sin realexamen på Hermods i Malmö. Enligt fröken Malmström klarade alla tre sina skrivningar så utmärkt att någon nämnvärd risk för ”kuggning” inte föreligger.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 19 December 1946
N:r 295

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *