Hamnolyckan avdömd i rådhusrätten.

Rätten jämkade skadeståndsyrkandet.
Rådhusrätten meddelade i dag utslag i målet angående olyckan i augusti på Skeppsbron, då droskägaren A. Segerdahl blev påkörd och allvarligt skadad av en rälsbuss, Rätten dömde såväl Segerdahl som hans medhjälpare till 10 dagsböter för ovarsamt gående, medan den på rälsbussen medföljande stationskarlen, som skulle ha uppsikt i färdriktningen till 40 dagsböter. Den medföljande ynglingen som också skulle hålla uppsikt på framförvarande trafik, dömdes till 25 dagsböter.
Från hr Segerdahls sida hade begärts att järnvägen skulle åläggas betala fullt skadestånd men rätten beslöt jämka erläggandet av skadeståndet så att han får 2/3 av det yrkade, vilket skall erläggas av järnvägsbolaget solidariskt med de båda tjänstemän som hade uppsikt.
— För att ha framfört bil utan körkort dömdes en yngling till 25 dagsböter.
Åtalet gällde även egenmäktigt förfarande men rätten ogillade denna punkt av åtalet, då tillräcklig bevisning inte kunde ske.
— En trafikförseelse straffades med 10: dagsböter.
— Ett affärsbud som åkt Kilgränd i förbjuden riktning dömdes till 5 dagsböter.
— Sju fyllerister bötade 20—40 kr.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 30 December 1946
N:r 302

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *