Gotlandstöisar i Stockholm.

Ha haft besök av dr Nils Bolin.
Föreningen Gotlandstöisar hade i torsdags luciafest på Gärdesgården i Stockholm, ett kollektivhus med egen matsal, sällskapsrum, festvåning och finsk bastu m. m. för hyresgästerna. På programmet stod ”En färgfilmvandring med stadsläkaren i Visby”. Dr Bolin höll först ett kort anförande om färgfotografering och visade sedan sina underbart vackra och utomordentligt vältagna färgbilder från Gotlands landsbygd, från Stora Karlö och från Visby. Dr Bolins unga dotter Asta läste förtjänstfullt ”Juninatten” av Daniel Fallström. Det 120-tal gotlandstöisar, som infunnit sig uppskattade livligt att få se den vackra färgfilmen från de välbekanta platserna.
Därefter serverades te och smörgåsar av Lucia, Ingamaj Appelgren, och hennes tärnor, Inger Hedström och Anne-Marie Zieger, de sistnämnda döttrar till två av föreningens medlemmar.
Som ordföranden, fröken Maggie Lindwall i sitt hälsningstal nämnde, är denna sammankomst i december föreningens viktigaste, ty dess ändamål är inte bara att samla gotländskor i huvudstaden till en trevlig sammankomst. Föreningens medlemmar arbetar under året med att sticka och sy kläder, som till jul samlas upp för att sändas till Dispensären i Visby. En stor sändning kläder, jämte. 50 kr kunde också denna gång sändas som julgåva till behövande lungsjuka på Gotland. Föreningen har även en speciell skyddsling på Gotland, en liten flicka, och till henne kunde, för att sättas in på hennes postsparbanksbok, sändas 75 kr., vilket blev vinsten av ett vackert handarbete, som ett par föreningsmedlemmar förfärdigat under året.
Värdinnor voro denna gång v. ordf., fru Birgit Hedström, född Risinger, samt fruarna Edit Åhlström, f. Bergström, och Ilse Hedström, f. Borentz.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 11 December 1946
N:r 288

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *