Gotlands läkareförening

höll sitt ordinarie årsmöte på Visby centraldispensär på lördagen. Till ordförande omvaldes dr Åke Nordlander, till sekreterare dr Bo Nordgren och till kassaförvaltare dr Bo Stenström. Suppleanter blevo dr Martin Nordqvist och dr Ake Palmgren. En representant för AB Astra förevisade firmans omtalade film ”Sulfathiazol”, som med stort intresse åsågs av de närvarande. Dr B. Nordgren höll föredrag: Några kommentarer till tuberkulosförordningen och dr E. Brandel: Några fall av lungcancer simulerande tuberkulos. Efter sammanträdet, som var talrikt besökt, hade anordnats supé med damer på Stadshotellet.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 3 December 1946
N:r 281

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *