Gammal soldat och odalman ur tiden.

Oscar Fredrik Häglund.

Efter endast några dagars sjukdom har förre fanjunkaren och hemmansägaren Oscar Fredrik Häglund, Enges i Burs, avlidit. Han fyllde förra måndagen nittiofyra år och var då föremål för ett utförligt omnämnande i denna tidning. Den nu bortgångne var, som då nämndes, en av veteranerna från nationalbeväringens dagar. Redan som 18-åring kom han i tjänst vid Burs kompani, kallades sedermera till befäl för att småningom avancera till sergeant och fanjunkare. Han har även fungerat som lärare vid underbefälsskolan på Karlsborg samt gjort sig känd också som skicklig jordbrukare och fiskare. På sin tid hann han även med en hel del kommunala och andra förtroendeuppdrag och har bl. a. varit ordförande i kommunalnämnden och fattigvårdsstyrelsen, ledamot i kyrkoråd, huvudman i Burs pastorats sparbrak samt revisor där.
Änkeman sedan 1941 sörjes den bortgångne närmast av sonen Karl, hemmansägare vid Kålmans i Burs, och dottern Julia, gift med hemmansägaren Edvin Pettersson, Asarve i Hemse, samt barnbarn, av vilka ett är hemmansägaren Rudolf Pettersson, som 1936 övertog gården vid Enges.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 11 December 1946
N:r 288

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *