Frilager i Visby hamn

Med anledning av en hemställan från AB Nils Friberg i Visby har drätselkammaren beslutat ingå till k. m:t med en framställning om rätt att i Visby inrätta ett s. k. provianteringsfrilager. Sådana finnas redan i 24 städer i landet och de medföra att fartyg som komma in för proviantering ej behöva erlägga hamnavgifter.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 17 December 1946
N:r 293

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *