Fribaptistsamfundets konferens till Gotland.

Fribaptistsamfundet har beslutat hålla 1947 års konferens på Gotland, där konferensen kommer att vara Lau fribaptistförsamlings gäst. Konferensen kommer emellertid att hållas i Garda missionshus, som anses ligga lämpligare till än församlingens kapell i Lau. Den kommer att hållas omedelbart efter midsommar.
Samfundets konferenser plägar i regel samla 300 å 400 deltagare. Senast hölls dess konferens på Gotland 1926 då även församlingen i Lau stod för värdskapet.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 16 December 1928
N:r 292

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *