Från våra gotländska bygder. Väte.

VÄTE.
Kyrkkaffe till förmån för Europahjälpen har här anordnat i godtemplarlokalen på söndagen. Efter högmässan i kyrkan, som var väl besökt, samlades alla till den av lottorna med levande ljus och adventsgran prydda lokalen, där gott kaffe serverades. Inkomsten härav steg till 83 kr.
En stunds underhållning förekom även vid tillfället, anordnad av kyrkliga ungdomskretsen. Så höll stiftsadj. R. Lundell ett intressant föredrag om Adventstankar i Uppenbarelseboken. Vidare förekom uppläsning och psalmsång. Kyrkoherde F. Thuresson avslutade samkvämet med tacktal och bön och till sist sjöng man en aftonpsalm.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 3 December 1946
N:r 281

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *