Från våra gotländska bygder. Vallstena.

VALLSTENA.
En högtidlig adventsvesper hölls på söndagskvällen i Vallstena kyrka, talrikt besök. De sammanslagna kyrkokörerna från Vallstena, Bäl och Hejnum utförde adventshymner. Kontraktsprosten Runt förrättade altartjänst och stiftsadjunkt R. Lundell predikade. Efteråt hade Vallstenakären inbjudit de övriga sångarna till kyrkkaffe i skolan, där ytterligare tal och sång förekom under angenäm samvaro.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 3 December 1946
N:r 281

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *