Från våra Gotländska bygder. Öja.

ÖJA.
Offerhögtid i Öja kyrka inbragte närmare 1,000. kronor. Till förmånför för Europahjälpen hölls i söndags i Öja kyrka en gudstjänst som samlat en talrik menighet och blev ett värmande bevis på det offersinne och den medkänsla som alltjämt råder för de nödlidande i det krigsförhärjade Europa. Guds tjänsten inleddes med ps. 43 ”Bereden väg för Herren” och altartjänst av kyrkoherde Fridolf Ternéus, som utförde inledningsantifonierna på 1:a sönd. i advent. Hr Allan Cedergren spelade därefter Ave Maria av Bach—Gounod på violin till orgelackompanjemang av kantor Martin Lundqvist. Kyrkoh. Terneus höll föredrag om vår skyldighet och vårt ansvar inför den nödlidande nästan och utgick härvid från tvenne bibelord ”Skall jag taga vara på min broder”, ”För dem fanns inte rum i härbärget”, ”I skolen vara mina vittnen”. Med gripenhet framhöll kyrkoherden vårt uppdrag att i skövlade länder vittna om den kärlek som vill återuppbygga vad hatet och gudsföraktet nedbrutit. Efter kyrkoherdens tal följde en fiolduett av hrr Allan Cedergren och Martin Lundqvist. Kyrkoh. Ternéus och pastor Leykauf sjöalg sedan en duett o. pastor Leykauf talade om, hur Gud behöver oss människor i sitt verk bland den lidande mänskligheten och att vi intet kunna utföra utan att han giver oss sin kraft därtill. Så följde en insamling vilken inbragte något över 900 kronor. Man räknar med att summan skall stiga till 1,000. Kyrkoherden frambar ett varmt tack för gåvan. Efter gudstjänstens slut frambar kyrkoherde Ternéus ett tack till folkskoll. Martin Lundqvist, som nu avflyttar från sin tjänst i Oja för att tillträda lärartjänst vid Silverdalens folkskola utanför Vimmerby. Kyrkoherden tackade hr Lundqvist för hans redbara tjänst som lärare och organist och överlämnade till honom en kopia av Öjamadonnan samt ett bokverk, ”Gotlands natur”.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 18 December 1946
N:r 294

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *