Från våra Gotländska bygder. Näs.

NÄS.
Julfirandet Julen, ljusets stora högtid, har åter firats på sedvanligt sätt. Julotta hölls i kyrkan, där kyrkoherde Hoffman talade över dagens stora fröjdeämne. Vidare medverkade skolbarnen med vacker sång under folkskoll. Henning Larssons ledning. Även i Salemkapellet hölls julotta med predikan av pastor Arvid Johansson o. dessutom förekom duettsång av fru Nora Johansson och fröken Ingrid Larsson. Båda sammankomsterna voro välbesökta.
Svenska Missionsförbundelts offerdag. Annandag jul är av Svenska missionsförbundet anslagen till en insamlings- och offerdag. I missionshuset hölls på f. m. möte med predikan av pastor Kjell Leykauf. Resultatet av dagens insamling blev omkring 350 kr.

Julfest i folkskolan. På e. m. samma dag hade julfest anordnats i folkskolan för skolans elever. Kyrkoherde Hoffman talade till barnen över julevangeliet och vidare förekom rikligt med sång av barnen. Sedan ljusen i granen blivit tända blev det sedvanlig marsch kring. densamma, en programpunkt som alltid uppskattas av de yngre, Sedan följde kafferast, varvid såväl barn som äldre bjödos till ett rikt dukat kaffebord. Festens glansnummer var säkert den trevliga dialogen mellan en Lucia och en tomte. Den sistnämnda deklamerade även Viktor Rydbergs vackra dikt ”Tomten”. Julklappsutdelning stod även på programmet och tomten hade många gåvor i sin stora säck.
Under festen företogs insamling till Europahjälpen och denna inbringade 100 kr. Den välbesökta sammankomsten avslöts till sist av kyrkoherden, vilken även riktade ett tack till arrangörerna.

En trevlig julfest hölls på fredags e. m. i Salemkapellet för eleverna i baptistförsamlingens söndagsskola. En stor skara av såväl barn som äldre hade mött upp, och när söndagsskolans föreståndare, hr Hjalmar Larsson inledde festen var lokalen fullsatt av en förväntansfull publik.
Det välkomponerade programmet sköttes till stor del av barnen själva och mellan de olika programpunkterna som barnen hade på sin lott bidrog sångarna med vacker sång till strängmusik. Past. Arvid Johansson höll ett iner tal till barnen och överlämnade som minne från söndagsskolan biblar till tvenne av eleverna. Vidare utdelades premier til ldem som flitigast besökt söndagsskolan. Såväl barn som äldre bjödos på den obligatoriska kaffetåren. Den lyckade festen avslöts med sång och bön. Kollekt upptogs för söndagsskolverksamheten.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 30 December 1946
N:r 302

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *