Från våra Gotländska bygder. När.

NÄR.
Luciadagen firades här med en festlighet i folkskolan. Lottagruppen och den kyrkliga ungdomsföreningen stod för anordnandet. Inledningsvis sjöngs psalmversen ”Bereden väg för Herren”, varefter kyrkoherde T. Heidtander hälsade alla välkomna.
Prosten Artvid Ruhr berättade därefter på sitt trevliga och medryckande sätt en del minnen från sin kyrkoherdetjänst på Fårö och Gotska Sandön. Så inträdde Lucia med tärnor sjungande luciasånger och inbjudande alla till kaffe. Som avslutning sjöngs psalmen 48. Ett 150-tal personer hade kommit tillstädes.
På lördagen hade den kyrkliga söndagsskolan sin avslutning för terminen och firade den med en fest skolan. Efter hälsningsord av kyrkoherden och psalmsång berättade B.-T. Molander för barnen en saga från Västergötland om den första julgranen, och sedan fick alla bänka sig vid långbord, där barnen bjöds på choklad och de äldre på kaffe. Så vidtog det som tillhör sådana fester, ringlekar, långdans, ringdans kring julgranen, jultomte och utdelning av godsaker till barnen, som hade hjärtans roligt hela tiden. Pastor Molander visade sig kunna roa barnen alldeles utmärkt. Festen avslöts med psalmen ”Tryggare kan ingen vara”.
Insamlingen av penningar till Europahjälpen har här skötts av kommunalfullmäktiges ledamöter, som besökt alla hem i socknen. Resultatet av insamlingen har tillsammans med en kyrkokollekt och frivillig avgift för adventskaffe efter gudstjänsten första sönd. i advent uppgått till 2,280 kr., men det är möjligt att denna summa kommer att stiga ytterligare.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 17 December 1946
N:r 293

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *